PECHA KUCHA NIGHT BRNO # 24 - REVOLUCE PÉČE

čtvrtek 31. 10. 2019
začátek 20:00

Další vydání brněnské Pecha Kucha Night bude věnované tématům REVOLUCE
a PÉČE a přehodnocení jejich významu v aktuální kulturně-společenské situaci. Během čtvrtečního večera 31. 10. 2019 vystoupí v Kabinetu Múz aktivisté, kteří bojují za záchranu architektury i občanské společnosti, kurátoři a umělci, kteří ve svém tvorbě řeší témata klimatické nouze, nebo lékaři a sociální pracovníci, kteří se věnují dlouhodobé péči o ty nejslabší. Akce se koná na podporu spolku Neonatologie Brno a výtěžek ze vstupného bude použit k zakoupení nebulizátoru k převozovému inkubátoru, který slouží k transportu novorozenců!

Pecha Kucha je japonský výraz pro povídání, ale také způsob představení zajímavých lidí, nápadů a projektů. Kromě svižné prezentace, na kterou má každý účastník limit 6 minut 40 sekund, jde především o setkání architektů, výtvarníků a dalších kreativců. Od roku 2009 patří Pecha Kucha i do Brna, kde organizátoři dramaturgii večerů zaměřují na aktuální kulturně-společenská témata. Díky tomu se seznam prezentujících dodnes rozšířil o vědce, teoretiky, aktivisty, sociální pracovníky nebo dokonce záchranáře a polárníky.

Dvacáté čtvrté vydání věnujeme tématu REVOLUCE & PÉČE v tom nejširším smyslu slova. Akce se koná na podporu letošního Světového dne předčasně narozených dětí, který je každoroční příležitostí, jak si připomenout náročný vstup těchto miminek do života, obtíže a komplikace spojené s nezralostí, ale i významnou zátěž pro celé jejich rodiny. Celosvětově si na svět se svým příchodem pospíší ročně asi 15 milionů dětí. To znamená více než každé desáté dítě a jejich počet stoupá. Během večera své vidění světa odprezentují architekti, umělci, kurátoři, ale i aktivisté a lékaři, kteří se věnují péči o předčasně narozené děti. 

20 x 20 obrázků mají:

RESPEKT MADAM - za architekturu manželů Machoninových

LINDA SKUTKOVÁ, TOMÁŠ JUREN - Mýty v neonatologii
ZVOL SI INFO - Mozkem proti fake news
KARINA KOTTOVÁ - Kurátorské a umělecké reakce na problematiku klimatické nouze
ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI - Jak souvisí péče a architektura?
PETR JABANDŽIEV - Dlouhodobá péče o křehké bojovníky
MARTIN FREUND - Postavme se za lidi v nouzi!
MEDULÍNI - Začínáme Čmelařit
ROBIN KVAPIL - Upřímné povídání
ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO - My sme tí, na ktorých sme čakali
ROMANA GERYCHOVÁ, PETR JANKŮ, JANA KADLECOVÁ - Perinatologie
a fetální medicína 21. století

Více informací:

Předprodej: http://bit.ly/2pbqMf2

WEB: https://pechakuchabrno.tumblr.com
FB: Pecha Kucha Night Brno 
Youtube: http://www.youtube.com/user/pechakuchabrno

NEONATOLOGIE BRNO: https://www.neonatologiebrno.cz

 

RESPEKT MADAM - za architekturu manželů Machoninových

Iniciativu „Respekt Madam“ založili v červnu roku 2015 vnoučata architektů Machoninových, Marie a Jan Kordovští, jako reakci na návrh ministra financí odprodat bazénovou část karlovarského hotelu Thermal a udělat z jeho hlavní budovy profitabilní podnik na úkor festivalové a veřejné funkce stavby. Tento krok učinili nejenom proto, že autorská práva Věry Machoninové byla dlouhodobě přehlížena, ale zejména kvůli pomíjení akrchitektonické a kulturní hodnoty hotelu Thermal. Naším dlouhodobým cílem je, aby byl hotel Thermal veřejností chápán v kontextu své doby, aby byl vnímán jako znázornění divokých, nadějných myšlenek 60. let a aby se v rámci kvalitní rekonstrukce, pod dohledem autorky a její rodiny, zdůraznily jeho původní funkce – festivalový palác, kongresové centrum a veřejná budova pro obyvatele Karlových Varů. MARTIN FREUND - Postavme se za lidi v nouzi!

Martin Freund vystudoval bakalářské obory psychologie na Fakultě sociálních studií MUNI, pohybuje se v neziskové sféře a působil v několika občanských sdruženích zabývajících se veřejným prostorem města Brna. V letech 2014 až 2018 zastupitel města Brna a místopředseda hnutí „Žít Brno“. V Brně prosadil projekt zabydlování rodin bez domova Rapid Re-Housing. Dnes působí jako expert v oblasti sociálního bydlení v Bratislavě. KARINA KOTTOVÁ - Kurátorské a umělecké reakce na problematiku klimatické nouze

Karina Kottová je kurátorka a teoretička současného umění. Od roku 2015 je ředitelkou Společnosti Jindřicha Chalupeckého, působí také jako kurátorka neziskové organizace INI Project, kterou spoluzaložila v roce 2011. Mezi její ústřední zájmy patří lidská psychika a emocionalita formovaná aktuálními socio-politickými výzvami, v poslední době se soustředí na tzv. „ženské“ kvality (empatie, iracionalita, intuice ad.), analýzu jejich subversivního potenciálu v procesu transformace současných politických a ekonomických systémů a formulace možných alternativních vizí budoucnosti.

MEDULÍNI - Začínáme Čmelařit

Známe se od roku 1981. Říkáme: Jaromír: „Mohu odpřisáhnout, že Radkin je můj největší kamarád. Většího neznám.“ Radkin: „Já zase mohu odpřisáhnout, že Jaromír je kamarád.“ Hledání smyslu života nás dovedlo po téměř padesáti letech až ke včelám. Sedíme u včelína, meditujeme, přemýšlíme a pátráme. Také plánujeme co všechno uděláme. Jsme MEDULÍNI. Naše stránky jsou o medu, o včelách a včelích lázních. Vše je myšleno vážně. Jen na definici slova „vážně“ se zatím nedokážeme úplně shodnout.

ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI - Jak souvisí péče a architektura?

Kniha ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI (vyd. Archimera, 2019) odkazuje k fenoménu lázeňství na území dnešního Slovenska v období po druhé světové válce. Editoři Martin Zaiček, Andrea Kalinová a Petra Hlaváčková ale neopomíjí ani témata jako např. vnímání těla, regenerace a způsob života.

ZVOL SI INFO - Mozkem proti fake news

"Jsme skupina studentů Masarykovy univerzity a bojujeme proti fake news pořádáním přednášek na českých i slovenských školách. Na konci roku 2016 jsme si řekli “a dost!” a založili projekt Zvol si info. Nebavilo nás totiž dívat se, jak se chytré mozky plní hloupými (dez)informacemi. Sepsali jsme proto Surfařova průvodce po internetu a vyrazili s ním na tour po středních školách po celém Česku a později i Slovensku. Věříme, že nejlepší obranou proti fake news, dezinformacím a manipulacím je používání vlastního mozku a že to vlastně není žádná věda."

LINDA SKUTKOVÁ, TOMÁŠ JUREN - Mýty v neonatologii

Neonatologie je pediatrická specializace, která v sobě obsahuje zdravotní péči o novorozence. Je to obor věkově velmi úzký, protože za novorozence je považováno dítě do jednoho měsíce věku. Avšak co se týče rozsahu a intenzity léčebné péče, je to velmi obsáhlý obor, který v sobě zahrnuje skoro všechny oblasti medicíny. Neonatologie prošla za posledních 25 let velmi dynamickým rozvojem a z okrajového oboru péče o děti se dostala na úroveň špičkové medicíny. Jak už to ale bývá, je i neonatologie opředena řadou mýtů, o kterých se nemluví, ale je potřeba je vyvrátit nebo vysvětlit. Na PKN MUDr.Lindu Skutkovou, PhD. a MUDr.Tomáše Jurena.

ROBIN KVAPIL - Upřímné povídání Co dělá filmař a režisér Robin Kvapil když zrovna nevybírá brýle nebo nehoubaří se svým synem? S čím se setkal v uprchlických táborech a co mu přináší práce pro Greenpeace? Upřímné povídání o aktuálních celospolečenských tématech, která ho v poslední době trápí a která ne náhodou řeší ve své práci a filmech.

Vystudoval divadelní režii na brněnské JAMU, z níž byl původně v roce 2008 vyloučen, ale po soudním procesu se na ni za dva roky vrátil. Absolvoval též dokumentaristiku na FAMU v

Praze (2015). Režíroval nebo hrál v několika hrách. Byl spoluzakladatelem hnutí Žít Brno!, za něž se po volbách 2014 stal městským zastupitelem a působil mimo jiné jako člen Komise majetkové a Komise pro kulturu Rady města Brna. V letech 2017-2018 byl poradcem v týmu prezidentského kandidáta Michala Horáčka. O průběhu kampaně společně s Radimem Procházkou natočil reportáž Máme na víc (2018), jež byla uvedena v distribuci. (Zdroj: https://www.filmovyprehled.cz/cs/person/76066/robin-kvapil)

ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO - My sme tí, na ktorých sme čakali

Za slušné Slovensko je neformální síť aktivních občanů ze všech regionů Slovenska i některých měst v zahraničí, které spojila zbytečná vražda novináře Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírové. Kromě občanských shromáždění iniciativa organizuje happeningy, diskuze a spoluvytváří platformu pro další iniciativy farmářů, zdravotních sester, učitelů, studentů a umělců. Svou aktivitou se snaží inspirovat k odvaze a občanské odpovědnosti, podporovat spolupráci a veřejný dialog.

PETR JABANDŽIEV - Dlouhodobá péče o křehké bojovníky

Předčasně narozené děti tvoří heterogenní skupinu pacientů s rozdílnými individuálními potřebami. Péče o tyto "křehké bojovníky" rozhodně nekončí zvládnutím, často velmi náročného, období prvních dnů, týdnů či měsíců po porodu, ale pokračuje i do dalších období dětství, nezřídka i do dospělosti. Pracoviště dětské medicíny Fakultní nemocnice Brno poskytuje komplexní péči dětským pacientům včetně předčasně narozených dětí. Předkládané sdělení se zabývá vybranými aspekty následné a dlouhodobé péče o tyto pacienty.

ROMANA GERYCHOVÁ, PETR JANKŮ, JANA KADLECOVÁ - Perinatologie a fetální medicína 21. století

Perinatologické centrum intenzivní péče FN Brno koncentruje předčasné porody a další patologické a rizikové stavy, které vyžadují super specializovanou péči. Oddělení rizikového těhotenství se zaměřuje na sledování a léčbu závažných mateřských i fetálních komplikací a onemocnění. Centrum prenatální diagnostiky se kromě záchytu vrozených vývojových vad v prenatálním období včetně invazivní prenatální diagnostiky, zabývá intenzivním ultrazvukovým monitorováním i léčbou vícečetných těhotenství a plodů ohrožených v nitroděložním prostředí. Standardně jsou prováděny intrauterinní transfuze i operační výkony jako punkce, drenáže a shunty. Autoři prezentace (as. MUDr. Romana Gerychová , ved. lékař Centra prenatální diagnostiky FN Brno, as. MUDr. Petr Janků, Ph.D. ved. lékař Perinatologického centra Brno, MUDr. Jana Kadlecová) nám přiblíží aktuální trendy a nové možnosti v perinatologii a fetální medicíně, se kterými se v rámci svého působení setkávají.

Koupit vstupenku

PECHA KUCHA NIGHT BRNO # 24 - REVOLUCE PÉČE
31. 10. 2019 ve 20:00